Participació als XV Tallers de Llengua i Literatura Catalanes

Divendres dia 10 de febrer i dissabte dia 11 va tenir lloc la XVa edició dels Tallers de Llengua i Literatura Catalanes, que organitza el Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístic de la Generalitat de Catalunya. Aquests tallers, adreçats al professorat de català d’arreu del domini lingüístic, resulten ben engrescadors, pel fet que suposen un aparador d’aquelles pràctiques interessants i innovadores que es duen a terme a diferents instituts d’arreu de tot el territori, i que comparteixen com a punts comuns el foment de la lectura i l’aprenentatge de la nostra llengua. Enguany, el programa ha inclós tallers ben interessants i diversos, en un ampli ventall que va des d’una proposta de lectures plurilingües, fins els efectes positius de la lectura en parella.

Ací us deixe l’enllaç als continguts dels tallers, on podreu descarregar-vos els materials d’aquests:
http://blocs.xtec.cat/tallersllc/continguts/

La meua proposta de taller fou el relat d’una experiència de foment de la lectura amb alumnat nouvingut i, a més, vam tractar també l’adequació de diferents tipologies literàries i el seu ús real a les aules d’acollida. Després de parlar sobre la necessitat de l’alumne adolescent i migrant de definir-se i trobar una identitat, vam poder classificar una sèrie de llibres segons el tipus de lector a qui s’adeqüen. I és que la tria de lectures dins les aules d’acollida no és, en cap cas, una tasca fàcil de fer, ja que el lector a qui va dirigit té unes característiques que hem de conéixer de bestreta i hem de tenir sempre presents. Amb tot i això, estem d’acord amb l’afirmació de C. Dearden, que diu que: “La multiculturalitat no es troba en el llibre. No hem de fer ‘llibres multiculturals’; allò que hem de fer és contribuir a formar un lector multicultural. És a dir, un lector obert a la possibilitat de vore el món des de perspectives diferents; sensible a les riqueses de la seva pròpia cultura i la dels altres; en conclusió, que es reconega a si mateix i accepte als altres” [1].

Us deixe ací també la proposta de lectures que vam analitzar, segons la classificació de la temàtica que proposen.

El meu agraïment més sincer a Vicent Sanz, Mª José Sánchez i, en general, al Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístic, sense el qual res de tot açò seria possible. Quin goig de servei, que crea les plataformes idònies no només per investigar, compartir i aprendre, sinó que, a més, ens motiva a seguir endavant, tot i aquesta època de greus retallades al sistema educatiu. L’enhorabona!

[1] DEARDEN, C.”La literatura infantil y juvenil como útil de aproximación y comprensión de la diversidad cultural”. Conferencia Plenària en 24é Congrés de l’IBBY, Madrid, OEPLI, 1995.