Gretel publica un llibre sobre la literatura que acull

El grup d’investigació Gretel de la Universitat Autònoma de Barcelona acaba de publicar un llibre que aprofondeix en la literatura que llegim a les aules d’acollida, així com en els beneficis de les lectures visuals. Es tracta de La literatura que acoge. Inmigración y lectura de álbumes ilustrados, coordinat per Teresa Colomer i Martina Fittipaldi, i publicat pel Banco del Libro-GRETEL, amb el patrocini de la Fundación SM (distribuït per Ekaré).

Tal i com podem llegir a la seua pàgina, el llibre naix de la idea que la intensitat actual dels processos migratoris porta a milers d’infants a escolaritzar-se en nous contextos socioculturals dels que sovint en desconeixen fins i tot la llengua. D’altra banda, els docents han de dur a terme una complexa tasca educativa en noves aules multiculturals i multilingüístiques. Aquesta obra obeeix a la voluntat divulgadora dels resultats obtinguts en una recerca duta a terme a més de 14 escoles, alhora que els seus continguts es reforcen amb les veus convidades d’altres investigadors situats en plantejaments coincidents, com el projecte internacional Visual Journey: Understanding immigrant children ‘s responses to the visual image in contemporary picture books. A partir de l’exposició del que sabem actualment, tant sobre la integració escolar dels alumnes immigrants, com sobre la discussió d’àlbums il.lustrats, s’aborden aquí:

a) la descripció de la producció editorial de llibres infantils que tracten aquesta temàtica i ofereixen una representació de les societats multiculturals, així com dels que poden resultar útils en el treball escolar;

b) la proposta d’activitats didàctiques sobre literatura a les aules durant el procés d’acollida;

c) la resposta dels infants en situacions de debat i interpretació d’àlbums il.lustrats i el paper del mediador en aquesta activitat.

Més enllà del tema migratori, les investigacions aquí exposades s’ofereixen també com un avanç teòric del coneixement sobre les formes en què els nens i nenes s’apropien dels llibres i construeixen el seu significat durant la discussió col.lectiva, tot descrivint i categoritzant les seves respostes.

Aquestos són els continguts dels articles inclosos: