Exposició i pràctica d’aula

Esther Moscardó Pont i Susana Cuenca Gil són dues estudiants de l’assignatura “Desenvolupament de les habilitats lingüístiques en contextos multilingües”, de 3r curs del grau de magisteri. Aquesta és la presentació tan completa i didàctica que van realitzar a classe per tal d’explicar d’una manera ben clara conceptes relacionats amb les habilitats lingüístiques: els dialectes i els registres.

Tot aprofitant que a classe es barregen molts accents diferents (des del valencià septentrional fins el meridional), aquestes alumnes van tenir la idea de gravar els companys recitant un refrany o una frase feta de la seua zona, per tal de donar peu a l’anàlisi de les característiques de cadascun dels diferents parlars. A més de les varietats geogràfiques, també vam parlar de les temporals i les socials, per tal de mostrar que les llengües evolucionen constantment i que un parlant competent és aquell que sap comunicar-se en contextos diferents.

La presentació que teniu ací és el suport visual que les alumnes van emprar per tal d’explicar uns continguts que són curriculars des de 1r de grau, amb l’assignatura “Llengua catalana per a mestres” i que resulten imprescindibles a l’hora de desenvolupar les habilitats lingüístiques a l’aula.

Un treball ben dissenyat, ben estructurat i molt ben explicat que paga la pena mostrar més enllà de l’aula. L’enhorabona, mestres!