El twitter i el treball reflexiu sobre la lectura

1 entretants, la xarxa cooperativa d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià, va organitzar el març de 2012 una jornada formativa en què es van mostrar diferents usos didàctics de les TIC i bones pràctiques dutes a terme. Laura Santacruz (@lalectora) va presentar un taller (magnífic!) sobre twitter que constava d’una primera part introductòria a l’ús del twitter i una segona de reflexió sobre el tractament de la informació i el discurs que es crea amb aquesta eina de gran potencial. Podeu veure la presentació del taller ací:

Twitter.ttctic by Laura Santacruz

Natxo Moral Reig (@imoralr), d’altra banda banda, va presentar una experiència real d’aula en què mitjançant l’etiqueta #dialeg12, els alumnes de 1r de batxillerat l’IES el Quint de Riba-roja van comentar el llibre de Carles El Saure Nou llibre de les bèsties. Us deixe ací també la presentació que va fer:

 

Les experiències d’aquests dos professors les podeu trobar al llibre de Gemma Lluch La lectura al centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles i documents en el Pla de Lectura de Centre.

Prenint, doncs, com a punt de partida les possibilitats que ofereix twitter i l’exemple d’una bona pràctica d’aula, a l’assignatura de lingüística de 2n de magisteri vam decidir tractar les qüestions relacionades amb la sociolingüística a partir de la lectura de Ferran Suay i Gemma Sanginés Sortir de l’armari lingüístic. Una guia de conducta per a viure en català, un llibre imprescindible per a entendre les diferents situacions d’estrès en què ens trobem els catalanoparlants i aprendre a gestionar-les. L’organització del treball col·lectiu va seguir aquests passos:

1) Calia triar l’etiqueta amb què anàvem a tuitejar: #2JlinguisTIC

2) Setmanalment havíem de llegir a casa dos dels capítols de què consta el llibre i els alumnes, per grup, el presentaven a l’aula. S’iniciava així un debat que continuava al twitter durant tota la setmana, tot emprant l’etiqueta decidida.

3) A partir de la 2a classe féiem un recull setmanal dels tuits realitzats, mitjançant l’eina Tweetdoc i, doncs, també els comentàvem a l’aula, tot aprofitant els continguts teòrics de l’assignatura: prejudicis lingüístics, llengua A/llengua B, autoodi, diglòssia, etc.

Com a mostra del treball realitzat, ací us deixe alguns dels tuits escrits durant les 3 setmanes que ha durat l’activitat (hi ha tuits d’alumnes com d’altres persones que s’hi sumaren, entre els quals vam tenir la gran sort de comptar amb els autors, Ferran Suay i Gemma Sanginés) i us deixe també un exemple dels treballs exposats a l’aula, el que desglossava l’últim capítol del llibre: “Guia breu per a millorar l’assertivitat lingüística”.

Hi ha tuits reivindicatius:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altres inclouen recomanacions:

 

 

 

 

 

 

 

Descriuen situacions quotidianes:

   

 

 

 

 

Faciliten l’intercanvi d’opinions sobre situacions a les quals ens hem acostumat:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilitzen l’humor envers situacions surrealistes:

 

 

 

 

 

 

 

 

O parafrasegen passatges del llibre:

 

 

 

 

 

Durant tot el procés hem comptat, això sí, amb l’ajuda inestimable dels autors del llibre: Ferran Suay i Gemma Sanginés, així com d’altres professors i professores de valencià:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot plegat una eina didàctica més que, a partir d’un entorn personal d’aprenentatge (PLE per les sigles en anglés) aprofita les eines TIC necessàries per a assolir competències digitals, socials, lingüístiques, crítiques i cíviques.

Un darrer agraïment als autors de Sortir de l’armari lingüístic i als autors del debat #2JlinguisTIC, futurs mestres que saben que tot està per fer.