(Re)descobrim recursos TIC amb Escola Valenciana

Programa Jornada Escola ValencianaAprofitar un dissabte de matí per a ajuntar-nos, compartir experiències i debatre opinions, és sempre un motiu d’alegria i engrescament per als professors/es a qui ens agrada la nostra feina i volem sempre estar al dia pel que fa a motivació i desenvolupament de les competències entre l’alumnat.

Escola Valenciana fa una feina imprescindible per tal de crear una xarxa de professorat compromés amb la llengua, amb l’escola, amb la qualitat, amb el país i amb l’alumnat. Durant el 5é Congrés, s’han organitzat diferents jornades dedicades a les TIC, el mediambient o el plurilingüisme i la interculturalitat, sempre des de la vessant didàctica i l’aprofitament real que se’n pot fer d’aquests temes a l’educació; podeu fer un seguiment d’aquestes jornades també a la plataforma ning, un bon punt de trobada per a molts docents i una molt bona base de recursos i bones pràctiques.

Durant la Jornada Marc TIC, vam tindre el plaer d’escoltar  la conferència de la sempre motivadora Laura Borràs Castanyer, professora de la UB i creadora del grup de recerca Hermeneia, d’estudis literaris i tecnologia digital. A banda, es van organitzar una sèrie de petxacutxes, que van comptar amb propostes ben diferents: des d’una experiència duta a terme per tres mestres d’infantil de tres indrets ben distanciats geogràficament (Catalunya, País Valencià i Ses Illes) però que, gràcies a les TIC han pogut compartir i crear una pàgina de referència, El racó de ses nostres idees; passant pel treball d’Adrià Benet, un mestre de primària del Camp de Morvedre que organitza el curs per projectes que inclouen les TIC i finalitzant amb tres experiències més de treball a secundària: la d’Anna Gascon, del departament de valencià de l’IES Federica Montseny de Burjassot, qui assegura que va entrar en el món de les TIC perquè treballa al PQPI i havia de buscar alternatives de motivació amb l’alumnat; la d’Alícia Martí,  que des de Picassent i amb connexió amb tres centres més de l’àmbit lingüístic (la Franja, Girona i Mallorca) van crear el projecte “Poesia oral improvisada”, un treball increïble no només per la riquesa lingüística que suposa treballar en contacte directe amb altres varietats de la nostra llengua, sinó també pel sentit d’identitat i la cohesió cultural que s’hi fomenta. No deixeu d’entrar a la wiki creada, hi trobareu material didàctic molt interessant. I, per acabar, l’últim petxacutxa el va presentar Maite Monar, i es tractava de dues experiències de foment lector amb l’alumnat de programes específics de dos instituts de la perifèria valenciana, especialment adreçat a l’alumnat nouvingut (trobareu més informació ací).

Una de les preguntes que van sorgir a la taula rodona amb què es va cloure la jornada, tractava sobre els beneficis concrets de l’ús de les TIC als programes específics. En aquest sentit, he de dir que les tecnologies de la informació i la comunicació resulten imprescindibles a les aules d’atenció a la diversitat, especialment als programes de compensatòria lingüística o aules d’acollida. Els nouvinguts al País Valencià (especialment els qui arriben a les tres capitals de comarca i la seua perifèria) es troben amb una contradicció molt gran entre allò que els professors de valencià diem a classe (“Hi ha gent que només parla valencià”, “Hi ha pobles on la vida es fa en valencià”, “el valencià és imprescindible per a la vida”) i la realitat immediata que observen, segons la qual ser monolíngüe no és cap impediment per a res. Mitjançant internet, estem obrint una finestra al món, fem palesa la visibilitat de la nostra llengua i els podem mostrar que, efectivament, estan aprenent una llengua que els serà útil (com qualsevol altra llengua!). L’ús d’internet a l’aula ens ajuda a fer la tria de llibres que volem llegir, mitjançant pàgines com ara el Què llegeixes, on s’intercanvien opinions, es creen debats i es recomanen llibres segons gustos i edats. També podem fer ús de les activitats proposades des de la pàgina de l’Impuls de la lectura, del servei d’acollida lingüística de la Generalitat de Catalunya; podem aprendre llengua mitjançant el joc, amb pàgines com ara el Mud de mots o aprofitar la quantitat de recursos didàctics que ens ofereixen pàgines col·lectives, com ara Pont de Mar blava. És molt important també que creem la nostra pròpia pàgina a la xarxa, que ens fem visibles i transpassem les fronteres de l’institut. És molt recomanable crear un espai multidireccional, des del qual no només mostrarem allò que fem a dins de l’aula, sinó que ens retroalimentarem de tota la informació que trobarem al web 2.0 i, a més, els alumnes el consideraran també un espai propi, no una classe més magistral però usant la pantalla. De bons exemples d’aquestes pàgines d’aula d’acollida trobem la de l’Escola Lacustària, de Llagostera i la de l’IES La Serreta, de Rubí.

Bé, com veieu, la jornada del congrés d’Escola Valenciana va resultar ben completa pel que fa a experiències compartides i, és gràcies al nostre paper de mediadors entre la xarxa i l’alumnat, que podem fer-los descobrir aquests usos educatius i profitosos que Conselleria encara no ha descobert; altrament, no tindríem pàgines vetades als instituts.